Om verzuim en duurzame inzetbaarheid goed te managen is het in onze visie essentieel om aandacht te hebben voor drie pijlers: reactief, preventief en proactief beleid.

Reactief

Voor iedere organisatie blijf het goed managen van verzuim een uitdaging. Wij adviseren bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van hun verzuimbeleid en trainen en coachen leidinggevenden bij het uitvoeren van dit beleid.
We doen dit vanuit de visie dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van leidinggevenden en medewerkers .

Preventief (kortere termijn)
De echte uitdaging zit in het voorkomen van verzuim. Wij adviseren bedrijven bij het opzetten van een effectief preventief beleid. Dat begint bij de dialoog over vitaliteit en gezondheid tussen leidinggevenden en medewerkers.

"Een goede dialoog maakt het verschil."

Wij ontwikkelen een preventief gezondheidsbeleid dat bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Wij coachen leidinggegeven op het signaleren van en handelen bij dreigend uitval.

Wij adviseren bij het opzetten van preventief medisch onderzoek en de implementatie van de daaruit voorvloeiende acties.

iizzoo sh1  DFF0295-3Afgelopen jaren hebben we ondersteuning gegeven bij het ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfsbrede programma's zoals:

  • Be-well-programma bij Shell,
  • Vitaal en gezond + actief in gesprek-programma in de gezondheidszorg,
  • Ver vooruit in duurzame inzetbaarheid bij Cofely West Industrie.

Voor bijvoorbeeld bedrijven in de industrie betekent preventief beleid een scherpere focus op het samengaan van veiligheid en gezondheid.

Voor bijvoorbeeld bedrijven in de gezondheidszorg betekent preventief beleid een scherpere focus op de gezondheid van hun eigen medewerkers.

Proactief (langere termijn)
Wij adviseren bedrijven bij strategisch gezondheidsmanagement, strategische personeelsplanning, ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.