De visie op verzuim is de afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Van reactief naar preventief naar proactief met als effect een gezondere organisatie en een significante daling van het verzuim. Deze verschuiving in het beleid betekent dat organisaties een andere visie gaan creëren op het managen van het verzuim en dat er van alle spelers een andere rol wordt verwacht. Met een praktische, doelmatige aanpak adviseert en begeleidt Lomans Arbeidsvitaliteit organisaties in dergelijke visie- en beleidsveranderingen.

“Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid met de juiste support van de werkgever.

Het effect: een gezondere organisatie en een significante daling van het verzuim.”

Het wordt voor de continuïteit van organisaties steeds belangrijker om medewerkers aan zich te binden en duurzaam inzetbaar te iizzoo sh1  DFF0487houden. Vitaal en energiek inzetbaar blijven wordt steeds meer een actief, levenslang proces. Afwachten en toezien leidt in onze visie tot een gevoel van afhankelijkheid waar werknemers niet gelukkiger en gezonder van worden.

Voor de werknemer is het inzicht belangrijk dat werken aan vitaliteit en inzetbaarheid niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten plaatsvindt. De levensstijl en persoonlijke omgeving zijn minstens zo belangrijk om met plezier aan de slag te blijven. Inzichten veranderen: met de stijgende leeftijd en toenemende vergrijzing wordt er steeds langer gewerkt waardoor het motto “een leven lang gezond werken” steeds meer aan de orde komt.

Gezond en bevlogen aan de slag blijven maakt veel mogelijk. En is niet langer een luxe, als je tot je op hoge leeftijd aan het arbeidsproces wilt deelnemen.

“Medewerkers die het naar hun zin hebben, werken beter. Dat kun je niet anders dan win-win noemen.”

Copyright © 2014. All Rights Reserved.