c iizzoo start-35

   Lomans Arbeidsvitaliteit is opgericht door Madeleine Lomans.
   Haar kernwoorden: eerlijk, praktisch, eigen regie, plezier en humor.
   Madeleine Lomans heeft twintig jaar ervaring in het adviseren over arbeids- en gezondheidsvraagstukken binnen organisaties. In 2006 heeft ze Lomans en de Roy bv opgericht, die zich vooral toelegt op het trainen en coachen van leidinggevenden. Met de oprichting van Lomans Arbeidsvitaliteit in 2011 combineert ze het trainen op leiderschap met het managen van gezondheid.
   Madeleine aan het woord: “Wat ik hierin belangrijk vind is aan te sluiten bij de doelstelling van de organisatie en zo dicht mogelijk bij de praktijk van de leidinggevenden en de medewerkers te blijven. Jarenlang heb ik bedrijven geadviseerd over hun verzuimbeleid. Door de huidige veranderende omstandigheden en uitdagingen waar we voor staan (zoals langer doorwerken met minder mensen) adviseer en ondersteun ik steeds vaker bedrijven bij het maken van verschuiving in hun beleid, van reactief via preventief naar proactief.”
   Als adviseur op het gebied van verzuimbeleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is Madeleine onder meer bij de volgende organisaties betrokken geweest:
  • Shell
  • Cofely West Industrie, GDF Suez
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Woningcorporaties Woonkracht

Copyright © 2014. All Rights Reserved.